blogg /

Allt du behöver veta om regelprovet för grönt kort i golf

Vill du börja spela golf? Ta grönt kort online med Happy Golfer! 995kr - starta direkt

Så här tar du grönt kort 2023

Då och då genomför Svenska Golfförbundet förändringar i hur det fungerar att ta grönt kort. Inför säsongen 2021 gjordes ansträningar för att sänka tröskeln och göra det lättare att komma igång. Vi har en separat artikel där vi samlat allt du behöver veta för att börja spela golf men i korta drag är det följande steg som gäller:

  1. Gå en golfkurs och lär dig spelets grunder.
  2. Genomför Golfförbundets regelprov online
  3. Genomför ditt spelprov och rapportera det till din hemmaklubb.

I den här artikeln kommer vi gå in närmare på hur regelprovet fungerar.

På jakt efter nya klubbor?

Låt oss hjälpa dig hitta rätt klubbor. Boka en custom fitting med våra duktiga experter.

Happy Golfer

Nytt digitalt regelprov

För några år sedan krävdes det ett godkänt skriftligt prov för att få ta grönt kort i golf. Från och med 7 Mars 2023 träder nya förändrar fram gällande regelverket för grönt kort i golf. Istället för att spelaren behöver genomföra Grönt Kort-webben, måste nu både vuxna och barn genomföra ett obligatoriskt kunskapstest i Min Golf. Utöver detta har grönt Kort-webben uppdaterats med mer information om golfregler och golfvett. Dessa förändringar görs för att nya golfare ska visa att de har teoretiska kunskaper om hur man spelar säkert med hänsyn till banan och andra.

Tidigare krav för grönt kort i golf

Avklarad Grönt Kort-webb. Slutfört genomgång av alla kapitel och quiz i SFG:s teoriwebb för grönt kort.

Nya kravet för grönt kort i golf

Godkänt resultat i kunskapstestet på Min Golf Från 7 mars 2023. Få minst 80% rätt svar på kunskapstestet för både golfspelet och golfvett.

Hur fungerar det nya kunskapstestet?

För att säkerställa att golfspelare har de nödvändiga kunskaperna för att spela säkert och med hänsyn till andra, har det nya obligatoriska kunskapstestet i Min Golf blivit uppdelat i två delar. Den första delen består av 25 frågor om golfspelet och den andra delen består av 25 frågor om golfvett. För att bli godkänd på varje deltest krävs det att man svarar korrekt på minst 20 frågor.

För barn upp till 12 år, erbjuds en anpassad version av testet som består av 15 frågor om golfspelet och 15 frågor om golfvett. För att klara testet krävs det att man svarar korrekt på minst 12 frågor per deltest.

Kunskapstest går att göra om hur många gånger som helst. Vid varje nytt försök slumpas nya frågor fram.

Spelprov

När du har klarat kunskapsprovet är det dags för spelprovet. Spelprovet går ut på att vuxna och barn över 13 år ska gå 9 håls runda och få minst 18 poäng med ett spelhandicap på 54,0. Spelprovet registreras på Min Golf.

Hur registrerar jag spelprovet?

Efter avklarat spelprov så registreras rundan på Min Golf och för att kunna göra det krävs det att spelprovet är utfört på en banvärderad svensk bana från en slopad tee. Spelprovet räknas som en handicaps runda och ligger till grund vad spelarnas första spelhandicap blir. För att spelprovet ska godkännas behövs en markör som är med under spelprovet. Markören behöver ha ett aktivt golf-id, ha grönt kort och ett handicap som är 54,0 eller lägre.

Hur fungerar spelprovet för barn under 13 år?

För barn under 13 år finns två olika alternativ för att ta grönt kort. Första alternativet är att det kan göra samma spelprov som vuxna. Du kan dock inte själva registrera sitt spelprov i Min Golf, utan måste kontakta sin hemmaklubb eller framtida hemmaklubb och be dom lägga in det i GIT.

Det andra alternativet är spela 9 håls-bana på en så kallad 100-bana där hålen är mellan 40-100 meter. Där gäller det att få 45 slag eller lägre. Läs mer om vad 100-bana är på golfäventyret.

De går även bra att spela 9 håls-bana på en banvärderad bana från 150 metersmarkeringen. Alla hål räknas som par 3 där barnet får 3 extraslag per hål och ska få minst 18 poäng.

Om du är medlem eller går en utbildning hos Happy Golfer kan du registrera ditt spelprov här så att vi kan godkänna ditt gröna kort

Uppdaterad Grönt kort - webb

Den befintliga Grönt kort - webben finns fortfarande kvar och kommer fortsatt vara kostandsfri. Tidigare var Grönt kort - webben ett krav för Grönt kort men inte längre. Det finns kvar för att golfare ska kunna lära sig teori och träna inför kunskapstestet. Tanken är att webben ska ge goda förutsättningar för golfare att kunna klara kunskapstestet.

Från begäran av erfarna golfare och tidigare användare att Grönt kort - webben har uppdateras med mer innehåll gällande bland annat regler och golfvett.

Tidigare har en kortare quiz funnits på Grönt kort - webben. Nu har den ersatts av två längre quiz som handlar om golfvett och det andra om golfspelet.

Varför har förändringar skett gällande regelprovet?

Grönt Kort-regelverket, som först infördes i april 2020 efter beslutet på förbundsmötet 2019, har genomgått en kontinuerlig utvärderingsprocess mellan 2020 och 2022. En projektgrupp med SGF- och PGA-representanter har granskat systemets effektivitet och samlat feedback från golfspelare, tränare och golfklubbar. Detta har skett genom större enkätundersökningar (2020 och 2021), samt direkt dialog med klubbrepresentanter.

Under 2021 infördes två ändringar: markören för spelprovet skulle ha Grönt Kort och möjligheten för barn upp till 12 år att genomföra sitt spelprov från 150-markeringen. I mars 2023 kommer ytterligare nyheter som ett obligatoriskt kunskapstest, en barnanpassad version och en mer innehållsrik Grönt Kort-webbplats. Dessa förändringar grundar sig på utvärderingen 2021–2022 där många spelare, tränare och klubbar gav feedback om att teorin varit för enkel, brist på barnanpassning samt avsaknad av riktig avstämning av spelarens kunskaper.


Jesper Jegander Happy Golfer

Jesper Jegnader

Jesper är ansvarig för bloggen hos Happy Golfer.